Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant I am KeyyFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Month
Needs Core Membership
Statistics 1 Deviation 22 Comments 198 Pageviews
×

Newest Deviations

Love Crafting :iconkoikd-ksn:Koikd-KSN 0 1

Favourites

[ SHARE PSD ] ALL T.R :iconshundesigner:Shundesigner 129 101 [PACK RENDER #51] 18 PNGS MINA - TWICE :iconrinyhent:RinYHEnt 318 186 [12 pack render] Big share happy 100 watchers :iconcold-team:Cold-Team 135 178 [HAPPY_LUNAR_NEW_YEAR] FEMALE_PART III_ :icondamdangteam:damdangTEAM 158 96 #083 Pack PNG | Taehyung | BTS :iconclearlikecrystal:clearlikecrystal 181 81
Journal
[05072016] BIG SHARE HAPPY BIRTHDAY-HAPPY 60+WATCH
. Thật ra sinh nhật là hôm 17/06 cơ =]] Lúc đang up Journal thì đột nhiên bị lỗi 'v' Hôm nay thì mò lại được nên share =]] Cũng làm để chúc mừng 60+ Watching =]] 
. Nếu thích thì cứ chúc sinh nhật :v Nhận hết =]] 
. Credit người tạo ra nó nếu sử dụng
ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE
ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE
ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE
Và không vòng vo như con muỗi :v 
- - - - - - - - - - 
MS1

MS2

MS3

MS4

MS5 

MS6
MS7

MS8

MS9

MS
:iconNinaVento:NinaVento
:iconninavento:NinaVento 9 5
Journal
Please Read
I'm really grateful that everyone is commenting and doing a bunch of stuff for points, but I have some bad news guys.
There are too many people that I commenting saying that they watched people, favorited, all that stuff. And hardly anyone is donating points. I can't just magically make points appear guys. I need points to give YOU all points. It works both ways, you see?
Maybe if you guys could spread this place around to a lot of people? People might actually start to give points so I can give you all the points you want.
Until then, I can't give points. I'm sorry. I won't be giving points out until I at least have 1,000 or 2,000 points. That'll be more than enough for me to give stuff to people that are owed and I'll always have points while waiting for more people to toss them.
So if you all want points, then share this around. Donate points, all that stuff. Okay?
:iconDA----Points:DA----Points
:iconda----points:DA----Points 2 10
Cute Chess Style :iconkawaiiprincess2:kawaiiprincess2 116 24 Happy New Year 2016 :icondamdangteam:damdangTEAM 398 471 SHARE RES #1 :iconluhannie1071999:LuHannie1071999 252 71 Share Res #6 by daothuyduyen :icondaothuyduyen:daothuyduyen 162 62 Lazy Lizzy Journal Skin :iconshonnydeer:Shonnydeer 17 4 . :iconarcvoltage:ArcVoltage 14 0 Lyneth? :iconanimatedrose:animatedrose 5 7 Unicat Pixie :iconrayfierying:RayFierying 97 17 Hekapoo :iconpaunypaws:PaunyPaws 23 10

Activity


Love Crafting
. Mình mới tải phần mềm PTS Cs6 về dùng nè ! Mình rất vui khi tải về được !
. Credit :
- Render by damdangTEAM
- Res by Fotki
Mình không nhớ PSD là của ai nên ai biết thì nói với mình nhé ! Cảm ơn nha !
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

Koikd-KSN's Profile Picture
Koikd-KSN
I am Keyy
Vietnam
. Mình là Keyy - Deviant mới, Xin mọi người cho tmình một Watch được không ạ ?

. Mình mới vào nghề Design khoảng nửa tháng trước ( chính xác là ngày 25/2 ) nên chắc còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và nhận xét giúp Keyy chứ đừng nặng lời qua nha <3

. Quên mất :v
. Tên mình là Keyy :3
. Tên thật là Nguyễn Thị Út Trang
Sinh ngày đẹp lắm nè :3 1/10/2004 :3
Giới tính : nữ
Tích cách : mình dễ gần, cởi mở nha !
Interests

Donate

Koikd-KSN has started a donation pool!
0 / 20
- Please ! Donate points for me !

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Comments


Add a Comment:
 
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner 3 days ago  Student Traditional Artist
watch back ?
Reply
:iconpaunypaws:
PaunyPaws Featured By Owner Mar 15, 2017  Hobbyist
Thanks for the watch! :D
Reply
:iconkoikd-ksn:
Koikd-KSN Featured By Owner Apr 15, 2017  New Deviant
- Nothing! Although I am new Deviant, but I will open for you!
Reply
:iconpaunypaws:
PaunyPaws Featured By Owner Apr 15, 2017  Hobbyist
Welcome to deviant!
Reply
:iconkoikd-ksn:
Koikd-KSN Featured By Owner 6 days ago  New Deviant
- Thank you !
Reply
Add a Comment: